Football - Freshman Nordonia @ Twinsburg - Dennis Pylypiak