Ladies Sectional BBall - Nordonia v. Aurora - Dennis Pylypiak