Softball - North Royalton v. Nordonia - Dennis Pylypiak