20190219 Boys Basketball - Aurora v Nordonia - Dennis Pylypiak