20190506 Baseball - Nordonia v Aurora - Dennis Pylypiak