20190830 Football Pregame - Bedford v Nordonia - Dennis Pylypiak