20191228 - JV Ladies Basketball Aurora v Nordonia - Dennis Pylypiak