20200117 JV Basketball - Twinsburg v Nordonia - Dennis Pylypiak